Quy định về việc xét tặng Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu"

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định về việc xét tặng Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đối với các nhà giáo trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tương đương.