Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 25

Trong tuần 25 (từ 19/6 - 23/6/2017), lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là các vấn đề liên quan đến danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ...

Liên kết website