20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng; 3 trường hợp công ty kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo; Doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại do xác định sai giá trị ròng của quỹ hưu trí; Cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên xuất bản phẩm  là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2017.

Công ty TNHH Massda Land Kiến nghị tổ chức buổi đối thoại giữa Công ty TNHH Tuấn Huy và các hộ dân thuộc tổ 162, 163, 165, 166 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà liên quan đến việc người dân cho rằng Công ty TNHH Tuấn Huy chưa đảm bảo an toàn cháy nổ, xả nước có mùi hôi và hoạt động gây ồn ào ảnh hưởng đến khu dân cư (Công văn số 55/MD-CV ngày 22/6/2017).

Liên kết website