Đổi mã vùng điện thoại cố định đợt cuối từ ngày 17/6/2017; Từ 01/6/2017: Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực; Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; Không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET; Miễn tiền sử dụng đất với dự án XD nhà ở là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng ...

Liên kết website