10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01.01.2018

Ngày 26/12/2017 và ngày 27/12/2017 Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do cho giai đoạn 2018 - 2022, các Nghị định trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Để các Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện đúng quy định, Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thông báo các Nghị định và địa chỉ tra cứu như sau:

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;  Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương;  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch là 10 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.