Phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở GTVT thành phố về phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Theo phương án phân luồng giao thông này, một số loại phương tiện sẽ bị cấm lưu thông, đậu đỗ trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.