APEC VIỆT NAM 2017

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng (ADECC)
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng (ADECC) đang gấp rút hoàn thành nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Phối cảnh ADECC khi hoàn thành

Là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp. Công trình do Công ty Cổ phần Thiên Thai đầu tư với kinh phí 250 tỷ đồng,

Công trình dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2017, tổ chức vận hành thử công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana vào đầu tháng 5/2017