APEC VIỆT NAM 2017

Gala Dinner
Đăng ngày 24-04-2017 10:03

Cung Thể thao Tiên Sơn là địa điểm làm Gala Dinner cho 1.200 doanh nhân hàng đầu tháp tùng các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. 
Công trình với tổng mức đầu tư 84,2 tỷ đồng, thi công hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khối nhà, sửa chữa khối nhà việc và lắp đặt : hệ thống âm thanh, cải tạo đường ra, vào, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước…