APEC VIỆT NAM 2017

Công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana (Furama)
Đăng ngày 24-04-2017 10:13

Là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp. Công trình do Công ty Cổ phần Thiên Thai đầu tư với kinh phí 250 tỷ đồng,

Công trình dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2017, tổ chức vận hành thử công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana vào đầu tháng 5/2017

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và triển lãm Ariyana

Các tin khác