APEC VIỆT NAM 2017

Hội nghị lần thứ 11 các Quan chức cao cấp về Quản lý thiên tai
Đăng ngày 02-10-2017 09:02

Trong hai ngày 21 - 22/9/2017, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11 các Quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai trong khuôn khổ các hoạt động của Năm APEC 2017. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng tham dự có khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, các tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp, quan chức cao cấp các bộ, ngành.

Trong hai ngày họp, đã diễn ra năm phiên họp với hơn 20 báo cáo từ các nền kinh tế APEC nhằm chia sẻ thông tin về phát triển các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng như áp dụng các công nghệ mới để ứng phó với thiên tai “bình thường mới” - khái niệm được sử dụng để phản ánh tình hình thiên tai hiện nay ngày càng phức tạp hơn và khó dự báo cả về tần xuất, cường độ và mức độ tàn phá.

Hội nghị nhận định, các hoạt động kinh tế càng phát triển thì rủi ro do thiên tai gây ra có thể càng lớn, nhất là ở những nền kinh tế có sự phát triển thiếu đồng bộ. Công tác phòng, chống thiên tai cần có kế hoạch tổng thể trên cơ sở các nguồn thông tin đa chiều. Hoạt động phòng, chống thiên tai cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và từng địa phương, đảm bảo phát triển bền vững và tránh gây ra những rủi ro mới, đặc biệt cần tăng cường vai trò, sự tham gia khối tư nhân và cả cộng đồng.

Hội nghị cũng chia sẻ nhiều giải pháp trong công tác điều hành ứng phó thiên tai được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của các nền kinh tế, bao gồm cả giải pháp cứng và giải pháp mềm. Đặc biệt là những thành công về ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác phòng ngừa và kiểm soát thiên tai, nhu cầu cấp thiết trong việc phát triển các công cụ hỗ trợ dự báo, cảnh báo và quản lý thiên tai tổng hợp. Bên cạnh đó là các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Hội nghị đã đề xuất một số hướng khuyến nghị chung cho các nền kinh tế thành viên, trong đó có việc:

- Thúc đẩy triển khai những giải pháp khoa học - công nghệ mới để hỗ trợ quá trình ra quyết định trong công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng giảm thiểu các tác động của hiện tượng thiên tai "Bình thường mới", nhất là xói mòn bờ sông/bờ biển, mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, siêu bão, động đất, xâm nhập mặn.

- Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

- Tăng cường khoa học - công nghệ trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đặc biệt là tại cấp cơ sở.

- Tăng cường hợp tác giữa các ủy ban, nhóm công tác của APEC trong việc chia sẻ kiến thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai nhằm thực hiện Khung giảm thiểu rủi ro thiên tai được các thành viên APEC thông qua năm 2015.

- Rà soát các tiến bộ đạt được trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả, như đã đề ra trong Chương trình nghị sự năm 2018 của Nhóm công tác EPWG và các cuộc họp liên quan.

Trong những ngày tới, các thành viên sẽ tiếp tục hoàn thiện các khuyến nghị để báo cáo lên các Bộ trưởng APEC trong dịp Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng.

www.apec2017.vn