APEC VIỆT NAM 2017

Công trình APEC 2017

  • Dự án khách sạn Sheraton Đăng ngày 13-12-2016 00:00
  • Mở rộng sân bay Đà Nẵng để phục vụ APEC 2017
  • Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Vinmmec Đà Nẵng
  • Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng (ADECC)
  • Xây hầm chui phía tây cầu Sông Hàn